Erektilna disfunkcija

Odgovor:

 

Različite metaboličke bolesti, bolesti urinarnog trakta, vaskularne bolesti, bolesti nervnog sistema i psihijatrijske bolesti mogu biti uzrok erektilne disfunkcije. Danas postoje brojni lekovi koji pomažu u lečenju erektilne disfunkcije, ali je veoma bitno utvrditi uzrok ovog zdravstvenog problema.  Kako se erektilna disfunkcija javlja kod nekih pacijenata obolelih od različitih neuroloških bolesti, dijagnostikom i lečenjem ovog stanja se bave i neurolozi.

 

 

Korisnik:

Sava