Hipotireoza ili hipertireoza?

Odgovor:

Ovakav nalaz ne mora da znači poremećaj funkcije štitaste žlezde. Sniženi TSH najčešće ide sa hiperfunkcijom, ali se to ne može dokazati bez analize hormona štitaste žlezde. Potrebno je da se urade analize T4 i T3, pa ukoliko su u normali isključena je disfunkcija. Zbog niskog TSH i prisutnih antitela moguće je da se radi o autoimunoj tireoidnoj bolesti, za koju se ne daje nikakva terapija dok su hormonu T4 i T3 u normali. Savetuje se praćenje, kontrola hormona za 6 meseci.Ovakav nalaz ne mora da znači poremećaj funkcije štitaste žlezde. Sniženi TSH najčešće ide sa hiperfunkcijom, ali se to ne može dokazati bez analize hormona štitaste žlezde. Potrebno je da se urade analize T4 i T3, pa ukoliko su u normali isključena je disfunkcija. Zbog niskog TSH i prisutnih antitela moguće je da se radi o autoimunoj tireoidnoj bolesti, za koju se ne daje nikakva terapija dok su hormonu T4 i T3 u normali. Savetuje se praćenje, kontrola hormona za 6 meseci.

Korisnik:

Jelena