Magnetna rezonanca

Odgovor:

 

U okviru radioloških usluga poliklinike je i davanje konsultativnog mišljenja o snimcima i nalazima Magnetne rezonce načinjenim u drugim ustanovama u zemlji ili inostranstvu iz svih oblasti MR-a, a posebno iz MR pregleda dojki, glave i kičme, neuroimidzinga dece i fetalnog imidžinga. U poliklinici su angažovani vrhunski stručnjaci i profesori magnetne rezonance koji poseduju višedecenijsko iskustvo iz pomenutih oblasti. Za dobijanje ekapertskog mišljenja iz MR-a, neophodno je da pacijenti dostave CD sa kvalitetnim snimcima MR-a, kao i svu relevantnu medicinsku dokumentaciju.

 

 

 

 

 

Korisnik:

Erna