Parkinsonova bolest

Odgovor:

 

Dijagnoza Parkinsonove bolesti se postavlja isključivo kliničkim putem. Ne postoji specifičan laboratorijski nalaz ili nalaz radiološkog pregleda kojim se može potvrditi ili isključiti postojanje Parkinsonove bolesti. Danas se u lečenju Parkinsonove bolesti, dosta uspešno, primenjuje više vrsta medikamenata koje jednim imenom nazivamo antiparkinsonici. Pacijenti se leče ambulantno ili na Klinikama za neurologiju i neurološkim odeljenjima zdravstvenih ustanova.

 

 

Korisnik:

Đorđe