Povišen holesterol

Odgovor:

Povišen nivo holesterola koji ne reagije na promenu režima ishrane je najčešće familijarna bolest, vezana za nasleđe. Međutim, pre nego što bi se započelio lečenje lekovim potrebno je da se uradi kompletna anliza indeksa ateroskleroze, pored ukupnog holesterola meri i HDL-zaštitni i LDL – štetni holesterol i trigliceride. Sa nalazima konsultujte svog lekara ili internistu.

Korisnik:

Dragica, Zrenjanin