Prikazi tumora štitaste žlezde

Odgovor:

Prof. dr Ljiljana Todorović – Đilas, internista endokrinolog, iznosi neka od iskustava u Poliklinici Consilium pri dignostifikovanju tumora štitaste žlezde:

 

1. Bolesnica stara 26 godina, dolazi zbog pojave uvećanih limfnih čvorova na vratu, koje je primetila u poslednjih 2 – 4 meseca. Bez posebnih tegoba. U dijagnostici urađeni su hormoni štitaste žlezde koji su bili u normali, a ultrazvukom je utvrđeno postojanje nodusa u desnom režnju promera oko 15 mm i čitav lanac uvećanih limfnih čvorova vrata.

Urađena je punkcija pod kontrolom ultrazvuka i dobijen citološki nalaz postavio je sumnju na tireoidni karcinom.

Bolesnica je operisana i utvrđeno je postojanje papilarnog karcinoma sa metastazom u limfne čvorove vrata. Posle operacije dobila je tumorsku dozu radioaktivnog joda, a dalje je na trajnoj supstitucionoj terapiji L-Thyroxinom. Na redovnim je kontrolama i 9 godina posle operacije nema znakove recidiva. Posle operacije i radioaktivnog joda udala se i rodila troje dece.

 

2. muškarac star 46 godina na pregledu vratnih krvnih sudova (karotida) uočen nodus u štitastoj žlezdi koji je imao sve ultrazvučne karakteristike sumnjivog na tumor. Punkcijom tankom iglom pod kontrolom ultrazvuka ta sumnja je potvrđena. Upućen je na operaciju i patohistološka dijagnoza je
papilarni karcionom. Takođe je urađeno totalno odstranjenje žlezde i dobio je tumorsku dozu radioaktivnog joda i na trajnoj je terapiji L-Thyroxinom.

 

3. Devojka stara 24 godine primetila čvor u levom režnju, bez tegoba. Laboratorijski utvrđena normalna funkcija, a ultrazvukom dokazano da se radi o pretežno cističnom nodusu – manji od 1 cm sa izdanom tkiva u lumen. Urađena je punkcija nodusa pod kontrolom UZ i dobijen je cistični sadržaj
u kome su pored elemenata ciste viđeni i suspektni – atipični ćelijski elementi. Urađena je operacija, s obzirom na minimalnu promenu samo lobektomija (odstranjen 1 režanj) i patohistološki utvrđen folikularni karcionom. S obzirom na minimalnu promenu, na Onkološkoj komisiji Instituta za onkologiju u Sremskoj Kamenici nije preporučeno odstranjenje cele žlezde i nije dobila tumorsku dozu radioaktivnog joda. Na redovnim je kontrolama više od 5 godina, u međuvremenu se udala i rodila dete.

 

4. Mlada žena, 36 godina, godinu dana posle drugog porođaja primetila je čvor sa desne strane vrata. Imala je slabe bolove koji su sevali prema vilici i uvu, te je prvo otišla na ORL pregled na čiju preporuku dolazi u našu ustanovu. Klinički opipa se čvor u desnom režnju, tvrd, veličine većeg oraha, a ultrazvučno jasno oivičen nodus suspektih karakteristika za tumor. Punkcijom dobijen nedovoljan pretežno cistični materijal. Scintigrafski registravan „hladni“ nodus te je upućena na operaciju.

Urađeno je odstranjenje cele žlezde i patohistološki nalaz je ukazao na postojanje Hurthe cel. karcionoma.

Dobila je tumorsku dozu radioatkivnog joda, na trajnoj je terapiji L-Thyroxinom i do sada 3 godine nema kliničkih znakova recidiva.

 

5. Žena srednjih godina dolazi radi slučajno uočenog čvora u štitastoj žlezdi, koji je kod nas ultrazvučno potvrđen, sa suspektnim tumorskim karakteristikama. Bila je bez ikakvih tegoba. U okviru dijagnostike parametara krvi uočeno je višestruko uvećanje kalcitonina. Nalaz je još jednom proveren i odmah je upućena na Onkološku komisiju, nakon čega je operisana i potvrđeno je postojanje medulskog karcinoma. Posle operacije je na trajnoj supstitucionoj terapiji, a kalcitonin je u praćenju od 6 godina u normali.

 

6. Žena stara 59 godina od pre nekoliko meseci primetila zadebljanje vrata. Bez tegoba je i negira bolest štitaste žlezde u porodici.

U objektivnom nalazu palpira se nodus veličine oraha, elastične konzistencije, pokretan pri gutanju.

Ultrazvučno utvrđen nodus veličine oko 27 x 15 mm sa suspektnim karakteristikama za malignitet.

U laboratorijskim nalazima krvi dobijeni normalni nalazi tireoidnih hormona u krvi, međutim kalcitonin je bio preko 2000. Rezultat je još jednom proveren i hitno je upućena u Institut za

onkologiju u Sremskoj Kamenici gde je operisana, totalna tireoidektomija. Patohistološki je utvrđen

Medulski karcinom. Posle operacije na prvom kontrolnom pregledu utvrđen i dalje povišen kalcitonin i time je postavljena sumnja na postojanje metastaza. S obzirom na specifičnost ovog oboljenja, bolesnica je upućena u Centar za neuroendokrine tumore Kliničkog centra Srbije u Beogradu.

 

7. Bolesnik star oko 60 godina, dolazi zbog naglog porasta čvora na vratu, imao je osećaj pritiska, bolove sa širenjem u vilici. U objektivnom nalazu nalazi se veliki čvor veličine jajeta, tvrd, nepokretan.

Tireoidni hormoni i kalcitonin u normalu. Ultrazvučno veliki nejasno oivičen nodus mešovite strukture, punkcijom nađene atipične ćelije. Urađena je operacija, totalno vađenje cele štitaste žlezde, patohistološki nalaz je utvrdio postojanje anaplastičnog karcinoma. Brzo posle operacije javlja se recidiv tumora, uključena zračna terapija, a bolesnik je za godinu dana nažalost preminuo.

 

8. Žena stara 67 godina godinama zna za smanjenu funkciju štitaste žlezde i Hashimotov tireoiditis. U poslednjih desetak dana primećuje nagli porast strume do veličine koje joj čine ozbiljnu smetnju za disanje i gutanje. Ultrazvučno se registruje ogromna struma sa uvećanim limfnim nodusima okolo.

Zbog prethodnog Hashimoto tireoiditisa postavljena je sumnja na maligni Limfom. Urađena je od strane hirurga biopsija dostupnog limfnog čvora i patohistološki potvrđen limfom. Od strane hematologa uključena specifična hemioterapija, koja je u potpunosti redukovala veličinu tumora, a na zahtev hematologa posle terapije urađena je i totalna tireoidektomija.

Bolesnica je dalje na redovnim endokrinološkim i hematološkim terapijama skoro 10 godina, limfom je izlečen.

 

 

Korisnik:

Dragana