Protus mirabilis bakterija

Odgovor:

 

 

Proteus mirabilis je štapičasta anaerobna bakterija koja je široko rasprostranjena u pririodnom okruženju. U zemlji i vodi nalazi se u normalnoj crevnoj flori. Patogene forme se nalaze u urinu i na ranama. Kod ¼ ljudi nalaze se u fecesu. Često mutira pa brzo postaje rezistentna na antibiotike. Prenosi se prljavim rukama preko urinarnog trakta. Leči se pregledom uzorka urina ili briseva na kulturu i određivanjem antibiograma.

 

 

 

Korisnik:

Marijana