Šta kada se otkrije karcinom dojke u ranoj fazi

Odgovor:

Kada se karcinom dojke otkrije u ranoj fazi, radi se „core“ biopsija kako bi se patohistološki verifikovao tumor i nakon toga hirurg operiše dojku. Ako je tumor dijagnostikovan ultrazvučno ili mamografski, a ne može se napipati, preoperativno radiolog radi lokalizaciju tumora pomoću metode kojom je tumor uočen, kako bi hirurg mogao da ga odstrani. Ukoliko se radi o malom karcinomu (do 2,5cm veličine) radi se poštedna operacija dojke. U tom slučaju se odstranjuje tumor i zaštitni rub od oko 1cm veličine oko samog tumora. Materijal se u celosti šalje na patohistološku analizu. Patolozi daju odgovor o histološkom tipu tumora, ali i o hormonskim receptorima i drugim parametrima koji su bitni za određivanje vrste terapije.
Često se zajedno sa tumorom odstranjuju neki ili svi limfni čvorovi iz pazuha, što zavisi od procene radiologa i hirurga o eventualnom širenju tumora u limfne čvorove.
Nakon dobijanja definitivnog patohistološkog nalaza, pacijent ide na onkološku komisiju gde se u zavisnosti od histološkog tipa, gradusa, veličine i stepena raširenosti, kao i hormonskih receptora, određuje vrsta hemioterapije (hormonska i/ili citostaticima) i zračna terapija.
Radiološke kontrole dojke se kasnije rade na 6 meseci, prvih 5 godina od poštedne operacije dojke (naizmenično ultrazvuk i mamografija), a zatim na godinu dana još 5 godina nakon operacije (mamografija). Nakon toga se savetuju dvogodišnje mamografske kontrole.

PRIPREMA ZA OPERACIJU U OPŠTOJ ANESTEZIJI:
U okviru pripreme za operaciju dojke su potrebne osnovne laboratorijske analize krvi (KKS, SE), EKG i mišljenje interniste za operaciju.

 

VAŽNO JE ZNATI: 

Danas se zna da izlečenje žena zavisi od veličine i rasprostranjenosti tumora, te je logično da je jedina prevencija karcinoma dojke, zapravo njegova rana detekcija. Dakle, ukoliko se rak dojke otkrije na vreme, može se potpuno izlečiti u 90% slučajeva!

Korisnik:

Svetlana