Cenovnik2024-05-08T17:21:23+02:00

CENOVNIK

 • PRVI PREGLED 3,500
 • KONTROLNI PREGLED 2,000
 • ULTRAZVUK + PREGLED 7,000
 • GINEKOLOŠKI ULTRAZVUK 6,000
 • KONTROLNI GINEKOLOŠKI ULTRAZVUK 3,000
 • EXPERTNI ULTRAZVUK 9,000
 • EXPERTNI ULTRAZVUK BLIZANCI 10,000
 • EXPERTNI ULTRAZVUK + PREGLED 10,000
 • GINEKOLOŠKI PREGLED + KOLPOSKOPIJA 8,000
 • GINEKOLOŠKI PREGLED + KOLPOSKOPIJA + ULTRAZVUK 9,000
 • BRISEVI, ISPIRANJE 1,000
 • KONSULTACIJE ZA STERILITET 3,000
 • KONSULTACIJE SPECIJALISTE 2,000
 • KOLPOSKOPIJA 6,000
 • FOLIKULOMETRIJA 3,500
 • STAVLJANJE IUD 7,000
 • ODSTRANJIVANJE IUD 3,000
 • SKIDANJE KONDILOMA 6,000 – 22,000
 • PUNKCIJA BARTOLINIJEVE ZLEZDE 12,000
 • POLIPEKTOMIJA 9,000
 • CTG 2,000
 • MALA HIRURŠKA INTERVENCIJA 6,000 – 12,000
 • VELIKA HIRURŠKA INTERVENCIJA 22,000
 • GINEKOLOŠKI PRP 25,000
 • GINEKOLOŠKI PRP U ANALOGOSEDACIJI 30,500
 • PA BRIS 1,000
 • VS BRIS 600
 • UZIMANJE PLODOVE VODE 14,000
 • MARSUPIJALIZACIJA BARTOLINIJEVE ŽLEZDE 25,000
 • BIOPSIJA VULVE I VAGINE 10,000
 • KONIZACIJA PVU 90,000
 • ZADNJA PLASTIKA VAGINE 60,000
 • PREDNJA PLASTIKA VAGINE 90,000
 • HIMENOKTOMIJA 10,000
 • PRP VAGINE U LOKALNOJ ANESTEZIJI 26.000,00
 • PRP VAGINE U ANALGOSEDACIJI 30.500,00
 • CO2RE LASER, I TRETMAN 16,000
 • CO2RE LASER, 3 TRETMANA 48,000

INTERNA

 • PRVI INTERNISTIČKI PREGLED 4,000
 • INTERNISTIČKI PREGLED ONKOLOGA 7,000
 • PRVI INTERNISTIČKI PREGLED ONKOLOGA 7,000

ENDOKRINOLOGIJA

 • ENDOKRINOLOGIJA 6,000
 • PRVI PREGLED + UZ ŠTITASTE ŽLEZDE 7,000
 • KONTROLNI PREGLED 5,000
 • PUNKCIJA ŠTITASTE ŽLEZDE 7,500
 • ULTRAZVUK ŠTITASTE ŽLEZDE + PUNKCIJA 9,500
 • MINIMALNA INVAZIVNA HIRURŠKA INTERVENCIJA ŠTITASTE ŽLEZDE 280,000

KARDIOLOGIJA

 • PRVI PREGLED + EHO + EKG 6,000
 • KONTROLNI + EKG 4,000
 • KONTROLNI EHO + EKG 5,000
 • HOLTER PRITISKA 3,000
 • HOLTER RITMA 4,000
 • HOLTER RITMA I PRITISKA 7,000
 • PRVI PREGLED + EHO + EKG + HOLTER 8,500
 • TEST OPTEREĆENJA (UKOLIKO PACIJENT IMA DOKUMENTACIJU) 4,000
 • PAKET (PREGLED, EHO, EKG I HOLTER) + TEST OPTEREĆENJA 12,000
 • PAKET (PREGLED, EHO, EKG I HOLTER) + TEST OPTEREĆENJA + KONTROLA  14,000

GASTROENEROLOGIJA

 • PREGLED NUTRICIONISTE 5,000
 • KONTROLA NUTRICIONISTE JE 4,000
 • I PREGLED GASTROENTEROLOGA 6,000
 • KONTROLNI PREGLED GASTROENTEROLOGA 4,000
 • GASTROSKOPIJA BEZ ANESTEZIJE 11,000
 • GASTROSKOPIJA + ANESTEZIJA 17,000
 • KOLONOSKOPIJA BEZ ANESTEZIJE 15,000
 • KOLONOSKOPIJA + ANESTEZIJA 21,000
 • KOLONOSKOPIJA + GASTROSKOPIJA BEZ ANESTEZIJE 26,000
 • KOLONOSKOPIJA + GASTROSKOPIJA SA ANESTEZIJOM 33,000
 • ANOSKOPIJA 6,000
 • I TRETMAN HEMOROIDA 7,000
 • II TRETMAN HEMOROIDA 5,000

NEUROLOGIJA

 • PRVI NEUROLOŠKI PREGLED 5,000
 • KONTROLNI NEUROLOŠKI PREGLED 3,000
 • PRVI NEUROLOŠKI PREGLED + DOPPLER KAROTIDA 6,000
 • DOPPLER KAROTIDA 4,000
 • DOPPLER TCD 4,000

PEDIJATRIJA

 • PRVI PREGLED 6,000
 • KONTROLNI PREGLED 5,000
 • PRVI PREGLED + ALERGOTEST 6,000
 • PRVI PREGLED + EHO + EKG 6,500
 • PRVI PREGLED + ULTRAZVUK ŠTITASTE ŽLEZDE 7,000

HEMATOLOGIJA

 • PRVI PREGLED HEMATOLOGA 5,500
 • KONTROLNI PREGLED HEMATOLOGA 5,000

HIRURGIJA

 • PRVI PREGLED 5,000
 • KONTROLNI PREGLED 4,000
 • HIRURŠKA INTERVENCIJA – NA UPIT
 • MINIMALNA INVAZIVNA HIRURŠKA INTERVENCIJA ŠTITASTE ŽLEZDE 280,000
 • HIRURŠKA INTERVENCIJA KAPCI – pozovite za informacije
 • HIPERHIDROZA – pozovite za informacije

Može doći do odstupanja od navedene cene hirurške intervencije u zavisnosti od specifičnosti obima intervencije kod pacijenta.

DERMATOLOGIJA

 • PRVI PREGLED 4,000
 • KONTROLNI PREGLED 3,000
 • DERMOSKOPIJA 5,000

ESTETSKA MEDICINA

 • FILERI 1 ML 24,000
 • BOTOX 24,000
 • PRP lica 24,000
 • PRP lica sa hijaluronom 30,000
 • CO2RE laser tretman lica od 48,000
 • SPECIJALISTIČI PREGLED 5000 RSD
 • KONTROLNI PREGLED 3000 RSD
 • AUDIOMETRIJA 2000 RSD
 • TIMPANOMETRIJA 1000 RSD
 • GOVORNA AUDIOMETRIJA u slobodnom polju 3000 RSD
 • ISPITIVANJE SLUHA kod dece i odraslih – kompletna obrada sa ekspertskim mišljenjem pregled sa zaključkom, tonalna liminarna audiometrija, timpanometrija sa akustičkim refleksom, 6000 RSD
 • ISPIRANJE UHA 3000 RSD
 • ISPIRANJE OBA UHA 5000 RSD
 • PLASIRANJE GAZE SA LEKOM U UHO 1000 RSD
 • PRVI PREGLED ALERGOLOGA+ ALERGOTEST 5,000
 • MAMOGRAFIJA + ULTRAZVUK DOJKI 9,000
 • ULTRAZVUK DOJKI 6,000
 • ULTRAZVUK ABDOMENA 5,000
 • ULTRAZVUK GORNJEG I DONJEG ABDOMENA 7,500
 • MAMOGRAFIJA + ULTRAZVUK ABDOMENA 12,000
 • ULTRAZVUK DOJKI + ULTRAZVUK ABDOMENA 10,000
 • ULTRAZVUK LIMFNIH ŽLEZDA 4,000
 • CORE BIOPSIJA 13,500
 • CORE BIOPSIJA OBE DOJKE 19,500
 • CORE BIOPSIJA + MAMOGRAFIJA 21,000
 • CORE BIOPSIJA + MAMOGRAFIJA OBE DOJKE 27,500
 • CORE BIOPSIJA + ULTRAZVUK 20,000
 • CORE BIOPSIJA + ULTRAZVUK OBE DOJKE 25,000
 • DOPPLER GORNJIH EXTREMITETA 5,000
 • DOPPLER DONJIH EXTREMITETA 5,000
 • DOPPLER DONJIH i GORNJIH EXTREMITETA 7,500
 • DOPPLER KAROTIDA 4,000
 • I PREGL + DOPPLER KAROTIDA 6,000
 • PRVI PREGLED 4,000
 • KONTROLNI PREGLED 3,000
 • PREGLED RADI POTVRDE O SPOSOBNOSTI ZA SPORT 2,700
 • PREGLED RADI POTVRDE O SPOSOBNOSTI ZA SPORT SA TESTOM OPTEREĆENJA 5,000
 • FULL BODY SKENER (ANALIZA SASTAVA TELA) 4,000
 • IZRADA LIČNOG METABOLIČKOG KARTONA 24,000
 • IZRADA LIČNOG FIZIOLOŠKOG KARTONA – U ZAVISNOSTI ŠTA IMATE OD REZULTATA, POZOVITE NAS
 • PROGRAM PREOBLIKOVANJA (RESHAPE) – U ZAVISNOSTI ŠTA IMATE OD REZULTATA, POZOVITE NAS
 • MALI SISTEMATSKI PREGLED ZA ŽENE SA ULTRAZVUKOM 14,000
 • MALI SISTEMATSKI PREGLED ZA ŽENE SA MAMOGRAFIJOM 16,500
 • SREDNJI SISTEMATSKI PREGLED ZA ŽENE SA ULTRAZVUKOM 24,000
 • SREDNJI SISTEMATSKI PREGLED ZA ŽENE SA MAMOGRAFIJOM 26,500
 • VELIKI SISTEMATSKI PREGLED ZA ŽENE SA ULTRAZVUKOM 33,000
 • VELIKI SISTEMATSKI PREGLED ZA ŽENE SA MAMOGRAFIJOM 35,000
 • MALI SISTEMATSKI PREGLED ZA MUŠKARCE 13,500
 • SREDNJI SISTEMATSKI PREGLED ZA MUŠKARCE 22,500
 • VELIKI SISTEMATSKI PREGLED ZA MUŠKARCE 28,500

OPŠIRNIJE O SISTEMATSKIM PREGLEDIMA OVDE