Edukativni centar2019-12-10T12:17:13+01:00

Edukativni centar

Poliklinika Consilium u okviru svog Centra za edukaciju lekara organizuje seminare i stručne skupove o primeni savremenih metoda u lečenju i dijagnostici. Centar za edukaciju lekara Poliklinike Consilium podstiče svoje članove na učestvovanje u domaćim i međunarodnim stručnim skupovima.