Morfološka dijagnostika i hirurško zbrinjavanje oboljenja štitaste žlezde

2019-03-05T23:21:04+01:00

 

Edukativni centar Poliklinike Consilium 8.2.2019. održao je kurs:
„Morfološka dijagnostika i hirurško zbrinjavanje oboljenja štitaste žlezde“, koji je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Republike Srbije kao kurs I kategorije. Polaznici su dobili 6 CME boda.

Kurs je bio namenjen lekarima, lekarima specijalistima iz oblasti interne medicine, radiologije, hirurgije, endokrinologije, nuklearne medicine, anesteziologije, otorinolaringologije, medicinskim tehničarima, radiološkim tehničarima.