Genitalni herpes

//Genitalni herpes

Genitalni herpes

2022-09-12T16:07:38+02:00

Genital herpes predstavlja veliki zdravstveni i socijalni problem zbog toga što se brzo šire, što nema efikasnog antivirusnog leka, što mogu ostaviti promene na grliću materice i infekcije ploda i novorođenčeta.

Još je Hipokrat upotrebio reč herpes kada je opisivao promene na koži, a reč herpes na grčkom znači mileti, nečujno doći.

Bolest se ispoljava pojavom mehurića i ranica na koži i sluzokoži polnih organa, kome često prethodi neka neodređena nelagodnost i svrab, a može da bude praćena i umerenim osećajem bola. Ova infekcija se obično pojavljuje kada su smanjene odbrambene snage organizma, za vreme menstruacionog krvarenja, kod emocionalnog stresa, posle traume pri seksualnom odnosu, posle primene neke citotoksične terapije ili udružena sa drugim virusnim obolenjima. Ulazna vrata su sluzokoža i oštećena koža, a inkubacija traje 7 – 15 dana.

Infekcija ovim virusom je široko rasprostranjena i u razvijenim zemljama. Virus je veoma kontagiozan tako da je rizik kod neotporne osobe pri kontaktu veći od 80% sem primarne infekcije moguća je i reaktivacija latentnog virusa koji u pritajenom obliku ostaje doživotno, a reaktivacija se dešava pri promeni otpornosti organizma.

Promene na koži i sluzokožama mogu biti različite, zavisno od toga da li se radi o primarnoj ili ponovljenoj infekciji. Primarne promene se manifestuju bolnim na više mesta rasprostranjenim vesikulama koje posle ulceriraju, pojavi vesikula predhodi eritem, mogu se pojaviti i uvećane limfne žlezde u preponi, kod težih slučajeva može se pojaviti i meningitis praćen glavoboljom, povraćanjem i ukočenošću vrata. Evolucija bolesti sa potpunim povlačenjem simptoma traje 2 – 3 nedelje.

Vrlo neprijatno stanje nastaje, ako se na virusne infekcije nadoveže infekcija gljivicama ili bakterijska infekcija.

Dijagnoza se postavlja: kliničkim pregledom, izolacijom uzročnika uzimanjem brisa iz vesikulae ili ulceracija i određivanjem antivirusnih antitela. Detaljnim pregledom lokalnih promena uz anamnestičke podatke bitno je uraditi citološki i kolposkopski pregled grlića materice.

Postoji više modaliteta lečenja herpetičnih promena

Preporučuje se čišćenje promena fiziološkim rastvorom zatim stavljanjem masti radi zasušivanja promena (idoxuridione).

Svetska zdravstvena organizacija preporučuje lečenje prvih promena nanošenjem Aciclovir mast i unošenjem Aciklovir tabl od 200 mg na svaka 4 sata u toku 10 dana. Lečenje treba započeti odmah nakon postavljanja dijagnoze obolenja.
Ponovnu manifestaciju herpetičnih promena treba lečiti uzimanjem tabl Aciclovira 5x dnevno po 200 mg 5 dana.
Obolelima od genitalnog herpesa treba skrenuti pažnju na uzdržavanje od seksualnih odnosa za vreme aktiviranja bolesti.

Upotreba kondoma smanjuje mogućnost prenošenja bolesti.