Iskustvo i znanje naše dr Dragane Đilas uskoro će koristiti američki lekari

/, Radiologija/Iskustvo i znanje naše dr Dragane Đilas uskoro će koristiti američki lekari

Iskustvo i znanje naše dr Dragane Đilas uskoro će koristiti američki lekari

2022-09-13T09:58:56+02:00

Primer da za doprinos struci i nauci nisu neophodni posebni uslovi, već ljubav pojedinca prema pozivu, svima nam daje doc. dr Dragana Đilas. Ona je ličnom inicijativom uspostavila saradnju sa američkim profesorom Ričardom Semelkom, autorom najprodavanijih knjiga na svetu u oblasti radiologije, ali i sa drugim eminetnim stručnjacima, te uskoro izlazi prvi plod njihove saradnje, knjiga pod nazivom “Radiološka dijagnostika u žena: MRI u korelaciji sa drugim modalitetima”. Inače, profesor Ričard Semelka je pionir ove dijagnostike i učitelj svima koji se bave magnetnom rezonancom širom sveta. Knjiga je zasnovana na znanjima i iskustvima autora u radu sa pacijentima, a biće objavljena na engleskom jeziku u maju 2014. u SAD-u. Pored toga što predstavlja prvu knjigu ove vrste u svetu, uskoro će je koristiti i američki lekari.

S obzirom da je napisana koncizno i ilustrovana brojnim kvalitetnim snimcima, načinjenim na našim pacijentima, obuhvatajući dijagnostiku bolesti karakterističnih za ženske polne organe i dojke, knjiga će predstavljati važan oslonac u svakodnevnoj praksi radiologa, onkologa, ginekologa, internista, lekara opšte prakse, specijalizanata i studenata medicine širom sveta. Zahvaljujući dobrim snimcima i tabelama, knjiga pruža strategiju u brzoj i preciznoj dijagnostici širokog spektra bolesti, kao i normalnu anatomiju ženskih polnih organa.

Iako je akcenat na magnetnorezonantnoj dijagnostici ovih bolesti, knjiga istovremeno pruža uvid u kompletnu dijagnostiku, sa posebnim isticanjem ključnih činjenica koje treba naučiti (“key learning points”) o svakom entitetu, čime je naša doktorka zajedno sa ko-autorima doprinela bržem i lakšem učenju mnogobrojnih bolesti sadržanih u knjizi.

Knjiga se sastoji iz sledećih poglavlja: 1. MRI karlice, Dijagnostika vagine i uretre, Dijagnostika poda karlice, Dijagnostika materice, Dijagnostika adneksa, Dijagnostika u toku trudnoće, Fetalna dijagnostika, MRI dojke: uvod i tehnike snimanja, ACR leksikon i interpretacija, Preoperativna dijagnostika karcinoma dojke i napredna dijagnostika karcinoma, Postoperativna dijagnostika i snimanje silikonskih implantata, MR vođene biopsije dojke. Napisana je na englekom jeziku i za sada nema prevod na srpskom, a objavljena je i u CD formi, dok će iz štampe izaći u maju 2014. godine.