IZNENADNA SRČANA SMRT KOD SPORTISTA

/, Sportska medicina/IZNENADNA SRČANA SMRT KOD SPORTISTA

IZNENADNA SRČANA SMRT KOD SPORTISTA

2019-04-02T16:17:16+02:00

Poslednjih godina svedoci smo tragičnih događaja na sportskim terenima. Tragedije se javljaju i tokom rekreativnog bavljenja sportom, a nažalost i na dečijim igralištima. Najčešće se ovi tragični događaji definišu kao iznenadna srčana smrt.

Najčešći uzroci iznenadne srčane smrti su:

  •  kod strarijih od 35 godina – ateroskleroza koronarnih krvnih sudova – infarkt,
  •  kod mlađih od 35 godina – nasledni poremećaji koji uzrokuju električnu nestabilnost i smrtonosne aritmije.

Pojedini nasledni poremećaji kod kojih postoje određena ograničenja u odnosu na aktivno bavljenje sportom:

1. hipertrofična kardiomiopatija HCM,
2. anomalije koronarnih arterija,
3. aritmogena displazija desne komore,
4. Marfanov sindrom.

Pored gore navedenih, postoji i grupa genetičkih aritmogenih sindroma:
1. dugi QT interval,
2. kratki QT interval,
3. Brugada sindrom,
4. Torsades de pointes.
WPW sindrom, uzrokovan postojanjem akcesornog puta (Kentov snop), takođe, zavređuje posebnu pažnju.

Većina ovih stanja koja mogu da dovedu do tragičnih posledica, mogu se uočiti na redovnim preventivnim pregledima sportista. Sve osobe koje učestvuju u nekom obliku redovne fizičke aktivnosti trebalo bi da se podvrgnu pregledu. Za aktivne sportiste je to predviđeno i zakonom (Zakon o sportu, član 17, stav 3) i Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti sportista za obavljanje sportskih aktivnosti i učestvovanje na sportskim takmičenjima iz 2012. godine (“Službeni glasnik RS”, br. 15/2012). Pravilnik definiše obim pregleda, učestalost i lica koja su kvalifikovana da izvrše pregled. Pregled bi trebalo da izvrši
lekar specijalista medicine sporta, svakih 6 meseci. Pregled treba da obuhvati anamnezu, antropomerijska merenja, fizikalni pregled, analizu EKG-a i tumačenje laboratorijskin analiza krvi i mokraće. U slučaju da se uoče određeni poremećaji, indikuju se dodatni pregledi (najčešće kardiološki).

Nažalost, u praksi se često primećuje da se sportisti ne pregledaju, da preglede vrše lica koja za to nisu kvalifikovana, da se pregledi obavljaju u neadekvatnim uslovima, kao i da pregledi ne ispunjavaju zakonski obim.