Mamografija

Mamografija

2019-03-06T10:21:22+02:00
mamografija

 

Šta je MAMOGRAFIJA?

Mamografija je rendgensko snimanje dojki. Dobijen snimak je mamogram. To je najsenzitivnija dijagnostička metoda za rano otkrivanje karcinoma dojke. Mamografijom se može uočiti tumor dok je u početnom, preinvazivnom stadijumu, milimetarske veličine i ne može se napipati.

 

Da li je radijacija štetna?

Mamografija koristi jonizujuće (X zračenje). Doze zračenja koju dojke prime prilikom mamografije su na nivou zračenja koje se primi prilikom višečasovne vožnje avionom. Brojna istraživanja pokazuju da je korist koju žena ima od ovog pregleda višestruka, a eventualne posledice od primljenog zračenja minimalne.

 

Može li ultrazvuk zameniti mamografiju?

Ultrazvuk je vredna dijagnostička metoda za pregled dojki, a njegova uloga je da dopuni mamografski pregled. Valja znati i da ultrazvuk ne može zameniti mamografiju u detekciji ranih karcinoma dojke.

 

Koliko često radite ovaj pregled?

Ukoliko imate bilo kakvih tegoba sa dojkama odmah se javite svom izabranom ginekologu ili lekaru opšte prakse. Zavisno od vaših tegoba i godina on će vas uputiti radiologu na ultrazvučni pregled ili mamografski pregled. Ukoliko imate 45 i više godina uputiće vas na mamografiju. Ukoliko ste mlađe uputiće vas na ultrazvučni pregled, a radiolog će proceniti potrebu za mamografijom i odmah je uraditi.

 

Kako da se pripremim za pregled?

Nema posebne pripreme za ovaj pregled. Savetuje se redovno održavanje higijene i uklanjanje dlačica iz pazušne regije pre dolaska na pregled.
Ne treba koristiti dezodoranse, kreme, losione ili talk pred odlazak na pregled.
Pre početka snimanja obavezno rendgen tehničaru skrenite pažnju na tegobu koju imate, kao i na određene promene na koži, te i na implantate ukoliko ih imate.

 

Kako se mamografija izvodi?

Uvek se pregledaju obe dojke u dve različite ravni snimanja.
Rendgen tehničar postavlja dojke između dve ploče aparata koje se pažljivo pomeraju i vrše pritisak na tkivo što može da izazove manju, prihvatljivu bol.
Cilj pritiska na tkivo dojke je dobijanje kvalitetnog snimka, a ujedno i smanjenje doze primljenog zračenja. Samo snimanje dojki traje par minuta, a neophodno je da za ovaj pregled izdvojite oko sat vremena.

 

Šta mamografija može pokazati?

Mamografija može pokazati kalcifikate koji su deo benignog ili malignog procesa. Radiolog se mora izjasniti o njegovom izgledu i ukoliko ima i najmanji stepen sumnje da mogu biti deo nekog zloćudnog procesa uputiće vas na biopsiju.
Mamografijom se mogu uočiti različite senke, zone asimetrije tkiva, poremećaji u strukturi dojke, kao i prisustvo uvećanih limfnih čvorova u pazušnoj jami.

 

Kakav se rezultat može očekivati? Šta označava BIRADS?

Standardizacija mamografskih izveštaja podrazumeva da svaki nalaz okarakterišemo slovima i brojem, nekom vrstom šifre, BIRADS 0-6, gde stoji tekstualni komentar koji ga objašnjava.

 

Šta ukoliko radiolog uoči sumnjivu promenu?

U slučaju nalaza koji budi sumnju na postojanje patološkog procesa u dojci, uradiće se uzimanje tkiva iz sumnjive promene i/ili upućivanje na pregled kod onkološkog hirurga.
 
Izvor: Institut za onkologiju Vojvodine