Najčešće povrede tokom fizičke aktivnosti i šta činiti

/, Sportska medicina/Najčešće povrede tokom fizičke aktivnosti i šta činiti

Najčešće povrede tokom fizičke aktivnosti i šta činiti

2019-04-09T11:55:37+02:00

Redovna fizička aktivnost je najvažnija preventivna zdravstvena mera. Dokazano je da redovna fizička aktivnost smanjuje rizik od pojave kardiovaskularnih oboljenja, visokog krvnog pritiska, dijabetesa tipa 2, čak i pojedinih vrsta karcinoma. Nažalost, fizička aktivnost nosi rizik od povređivanja. Ipak, pozitivni zdravstveni efekti redovne fizičke aktivnosti značajno prevazilaze potencijalne probleme uzrokovane povredama.

KLASIFIKACIJA POVREDA

Na osnovu mehanizma nastanka i brzine pojave simptoma:
AKUTNE I HRONIČNE (PRENAPREZANJE)

 • AKUTNE povrede nastaju naglo i imaju jasno definisan uzrok
 • HRONIČNE (povrede tipa prenaprezanja) nastaju postepeno

Na osnovu vrste povređenog tkiva:

 • POVREDE MEKIH TKIVA (hrskavica, mišići, tetive i ligamenti)
 • POVREDE KOSTIJU (PRELOMI)

INICIJALNI TRETMAN AKUTNIH POVREDA

Za većinu akutnih povreda je karakteristično krvarenje neposredno po povređivanju. Cilj inicijalnog tretmana je da se unutrašnje krvarenje svede na najmanju moguću meru.

U inicijalnom tretmanu se vodimo PRICE principima, početna slova engleskih izraza za:

 • ZAŠTITU (Protection)
 • ODMOR (Rest)
 • HLAĐENJE (Ice)
 • KOMPRESIJU (Compression)
 • ELEVACIJU (Elevation).

Krvarenje se produžava 48 sati nakon povrede, tako da se PRICE principi primenjuju u tom periodu – (kretanje uz pomoć pomagala, odmor, hlađenje 20 minuta na svaka 3 – 4 sata, kompresija – bandaž i elevacija (noga iznad nivoa srca).

PREVENCIJA POVREDA

 • zagrevanje i istezanje
 • pravilna progresija treninga
 • zaštitna oprema
 • fair play, promena pravila igre
 • preventivni lekarski pregledi
 • definisanje i isključivanje (korekcija) rizičnih faktora koji dovode do povreda.

spoljašnji faktori

 • neadekvatan trening (previše, prečesto, premalo odmora),
 • oprema,
 • podloga,
 • atmosferski uslovi

unutrašnji faktori

 • deformiteti,
 • slaba mišićna snaga,
 • neadekvatna fleksibilnost,
 • nestabilnost zglobova.