Operacija štitaste žlezde sa oporavkom od par sati

2019-04-04T14:56:25+02:00

Šta je minimalno invazivna tireoidektomija i po čemu se razlikuje od klasične tireoidektomije?

Osnovna razlika u odnosu na klasičnu tireoidektomiju je u veličini reza na vratu koji je kraći i iznosi oko 2-3 cm, pri čemu je i rez okolnih tkiva i mišića manji. Oporavak od ove operacije je mnogo brži pa pacijenti već posle nekoliko sati mogu da idu kući za razliku od klasične operacije, gde je dužina bolničkog lečenja nekoliko dana. Kod ove metode po pravilu nema postoperativnog drena.

Kada se posle minimalno invazivne tireoidektomije pacijenti mogu vratiti normalnim životnim aktivnostima?

Kako je trauma okolnih tkiva značajno manja, kod ove metode pacijenti se već sutradan nakon operacije mogu vratiti normalnim životnim aktivnostima.

Da li je potrebno previjanje i kada se obavljaju kontrole?

Nakon operacije na mestu reza je flaster, koji se skida posle jednog dana i nije potrebno dalje previjanje. Nema konaca koji se vade i pacijenti mogu normalno da se tuširaju. Hirurška kontrola je dve nedelje nakon operacije.

Da li je učestalost komplikacija manja kod ove metode?

Kod klasične tireoidektomije najčešća komplikacija je povreda nerva koji inerviše glasne žice, uglavnom je prolazna, ali u ređim slučajevima može biti i trajna. Kod minimalno invazivne tireoidektomije učestalost komplikacija je ista ili manja u odnosu na klasičnu operaciju.


CENTAR ZA LEČENJE ŠTITASTE ŽLEZDE

KOMPLETNA DIJAGNOSTIKA I LEČENJE ŠTITASTE ŽLEZDE U POLIKLINICI CONSILIUM
– od laboratorije, TSH, pregleda i ultrazvuka, preko punkcije, kalcitonina, hirurške intervencije i postoperativnog lečenja – Centar vodi prof dr Ljiljana Todorović Đilas.


Prim. dr sc. med. Dejan Ilinčić

Dejan Ilinčić je rođen 15.03.1975. godine u Novom Sadu. Osnovnu školu “Ivo Gundulić” i gimnaziju “Jovan Jovanović Zmaj” je završio u Novom Sadu. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 2000. godine. Nakon položenog stručnog ispita zaposlio se kao klinički lekar na Institutu za Plućne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici na Klinici za Grudnu hirugiju, a 2001. godine se prima u stalni radni odnos. Specijalistički ispit iz grudne hirurgije je položio 2007. godine sa odličnim uspehom. Tokom februara-marta 2008. godine boravio je na Ruhrland klinici u Essenu u Nemačkoj, radi stručnog usavršavanja iz oblasti opšte grudne hirurgije. Odbranio je magistarsku tezu 2009. godine pod naslovom “Efikasnost intraoperativne krionalgezije u smanjenju postoperativnog bola nakon torakotomije”. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Procena endoskopske minimalno invazivne tireoidektomije u nodoznim oboljenjima štitaste žlezde” je odbranio 28.09.2016. na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Zvanje primarijusa je stekao 06.10.2016. Odbranio je rad iz uže specijalizacije 9.5.2017. godine pod nazivom „Minimalno invazivna tireoidektomija u nodoznim oboljenjima štitaste žlezde sa udruženim hašimoto tireoiditisom“, čime je stekao stručni naziv specijaliste endokrine hirurgije.

Tokom oktobra-decembra 2008. godine je boravio na klinici Ivo Pitanguy u Brazilu, radi stručnog usavršavanja iz oblasti rekonstruktivne i estetske hirurgije dojki, zida grudnog koša i prednjeg trbušnog zida. Tokom juna 2010. boravio je u Italiji na Dipartimento di Chirurgia Università di Pisa, gde je završio Thyroidectomy Surgery Workshop. Tokom decembra 2010 je boravio u Frajburgu u Nemačkoj ge je završio Advanced Training Course on Laser Application in Thoracic Surgery. Autor i koautor više stručnih i naučnih radova objavljenih u domaćim i inostranim časopisima, kao i više poglavlja u udžbenicima.

Učesnik je brojnih stručnih skupova u zemlji i inostranstvu. Učestvovao je kao koistraživač u dve medjunarodne onkološke studije sprovedene na Institutu za plućne bolesti Vojvodine. Član je Srpskog lekarskog društva – Sekcija grudnih hirurga, Društva lekara Vojvodine, Udruženja kardiotorakalnih hirurga SCG, Evropskog Udruženja grudnih hirurga (European Society of Thoracic Surgeons).

Aktvno se služi engleskim jezikom.
Licencirani je grudni i endokrini hirurg od strane DHA (Dubai Health Authority)
Oženjen, otac dve ćerke.