PREGLEDI, DIJAGNOSTIKA, LABORATORIJSKE ANALIZE POSLE COVID – 19 BOLESTI

//PREGLEDI, DIJAGNOSTIKA, LABORATORIJSKE ANALIZE POSLE COVID – 19 BOLESTI

PREGLEDI, DIJAGNOSTIKA, LABORATORIJSKE ANALIZE POSLE COVID – 19 BOLESTI

2021-04-01T13:23:39+02:00

COVID-19 je virusom izazvana bolest koja zahvata više sistema organa.

Nakon preležane bolesti potrebno je praćenje respiratornog sistema, kardiovaskularnog sistema, funkcije jetre, funkcije bubrega i analize kojima bi se otkrili ili ispratili metabolički poremećaji i/ili poremećaji zgrušavanja krvi.

Za pacijente koji su imali bolest COVID-19 nakon izlaska iz samoizolacije i mesec dana po prestanku
tegoba potrebno je obaviti kontrolne preglede:

Pregledi:
1. Pulmolog
2. Kardiolog

Dijagnostika:
1. RTG srca i pluća
2. Ehokardiografija

Laboratorijske analize:
1. KKS, CRP, urea, kreatinin, AST, ALT, GGT, bilirubin ukupni i direktni
2. D-dimer
3. Glikemija, HbA1c, lipidski status, TSH.

U zavisnosti od rezultata pregleda i laboratorijske dijagnostike moguća je proširena dijagnostika i pregledi drugih subspecijalista.

Na pregled je potrebno doneti dosadašnju medicinsku dokumentaciju (posebno medicinsku dokumentaciju tokom lečenja COVID-19).