Program lečenja gojaznosti

//Program lečenja gojaznosti

Program lečenja gojaznosti

2024-01-17T17:09:45+01:00

Šta obuhvata naš program za lečenje gojaznosti?

Naš program za lečenje gojaznosti obuhvata postavljanje dijagnoze, utvrđivanje početnog zdravstvenog stanja, utvđivanje postojanja pridruženih i pratećih bolesti, komplikacija, predlog terapije gojaznosti (medicnska, nutritivna i farmakoterapija), predlog vrste i načina fizičke aktivnosti, konsultaciju psihologa, psihoterapija (individualna ili grupnu), redovno praćenje telesne mase uz stalno savetovanje tokom trajanja lečenja.

Šta treba uraditi pre kreiranja individualnog programa?

Osoba koja je gojazna i koja se odluči za naš progam lečenja gojaznosti obavlja prvo osnovne laboratorijske analize, potom se vrše merenje telesne mase, merenje visine, izračunava se indeks telesne mase, merenje krvnog pritiska, merenje obima struka, procenjuje se telesni sastav (bioimpendanca), uradi se elektrokadiogram.

Nakon obavljenih osnovnih laboratorijskih ispitivanja i navedenih merenja osoba je spremna za pregled endokrinologa.

Na pregledu endokrinologa utvrđuje se početno zdravstvno stanje, potom se osoba upućuje na pregled kardiologa, uradi se ehokardiografija, test opterećenja, obavi se pregled specijaliste sportske medicine, obavi se savetovanje kod psihologa.

Izrada individualnog programa

Po zvršetku svih pregleda osoba se vraća kod endokrinologa i tada se pristupa izradi plana terapije (farmakoterapija), plana ishrane (konsultacija nutricioniste), plana fizičke aktivnosti (vrsta vežbi, vremensko trajanje) nakon čega počinje lečenje gojaznosti.

Tok programa i trajanje

Po započinjanju lečenja, merenje telesne mase se vrši jednom nedeljno, nakon mesec dana obavlja se kontrola kod endokrinologa uz merenje telesne mase, procene telesnog sastava, merenje krvnog pritiska, po savetu psihologa sprovodi se motivaciona i bihejvioralana terapija, po potrebi se kontrolišu određeni parametri iz krvi. Potom se pravi plan za dalju terapiju i nastavlja se sa medicinskom nutritivnom terapijom, farmakoterapijom i režimom fizičke aktivnosti. Obavlja se kontrola specijaliste sportske medicine. Ove radanje se ponavljaju nekoliko puta za vreme trajanja programa lečenja.

Nakon isteka perioda trajanja programa lečenja gojaznosti od 6 meseci, vrši se procena uspeha lečenja a potom se predlaže dalja terapija uz dugoročni plan lečenja gojaznosti.
Cilj lečenja prvih 6 meseci je: održivi gubitak na telesnoj masi od najmanje 5% početne telesne mase.

Progam lečenja gojaznosti je napravljen tako da obuhvata sve što je do sada poznato i preporučeno u lečenju gojaznosti (izuzev hirurškog lečenja gojaznosti koje nije prvi izbor u lečenju gojaznosti).