Šta je uključeno u plan za lečenje gojaznosti?

//Šta je uključeno u plan za lečenje gojaznosti?

Šta je uključeno u plan za lečenje gojaznosti?

2024-01-17T17:21:25+01:00

Plan za lečenje gojaznosti u našem Centru obuhvata:

 1. Merenje telesne mase, visine, izračunavanje BMI, merenje krvnog pritiska, merenje obima
  struka.
 2. Merenje telesnog sastava BIA
 3. EKG
 4. Pregled lekar endokrinologa
 5. Ultrazvuk gornjeg abdomena
 6. Laboratorijska dijagnostika
 7. Žene: pregled ginekologa
 8. Procenu psihologa
 9. Kreiranje detaljne dijete sa nutricionistom
 10. *Ergometrija (ukoliko je potrebno)
 11. *Opcija za pacijente za dijabetesom i hipertenzijom: pregled kardiologa
 12. Pregled lekara sportske / fizikalne medicine
 13. Psihološko savetovanje
 14. Pregled endokrinologa sa urađenim svim prethodnim koracima.
 15. Plan treninga – fizička aktivnost (detaljno, koja vrsta vežbi, vremenski okvir nedeljeno).
 16. Psiholog: motivacioni razgovor + bihejvioralna terapija
 17. Treninizi!!!
 18. 1. kontrola endokrinologa, 1 mesec nakon započinjanja programa (dijeta, fizička aktivost i
  eventualno lekovi). 2
 19. 2. kontrola endokrinologa, 3 meseca nakon 1. kontrole (4 meseca od započinjanja
  programa). 2
 20. 3. kontrola endokrinologa, 3. meseca nakon 2. kontrole (7 meseci od započinjanja
  programa). 2
 21. 4. kontrola endokrinologa, 3. meseca nakon 3. kontrole (10 meseci od započinjanja
  programa). 2

Laboratorijska dijagnostika:

Urin, KKS; CRP, ac.uricum, Glukoza, lipiski status, AST; ALT; GGT, bilirubin ukupni i direktni,
TSH (ako je TSH povišen uraditi FT4, AntiTPO)
OGT test sa 75g glukoze sa određivanjem glukoze i insulina u vremenima: 0, 60, 120min.
Opcione laboratorijske analize po indikaciji endokrinologa: Kortizol, PRL, testosteron, SHBG,
FSH, LH, testosteron (muškarci); ukupni i slobodni testosteron, androstendion, 17OH
progesteron, estradiol (žene).

Šta se radi na svakom kontrolnom pregledu endokrinologa?

Na svakom kontrolnom pregledu endokirnologa: merenje telesne mase, visine, BMI, obim struka,
krvni pritisak i merenje telesnog sastava: BIA; pre kontrole uraditi nalaze: glukoza, insulin našte,
ac.uricum (dodatne analize prema izveštaju endokrinologa ako budu potrebne).

Ako imate problem sa gojaznošću, obratite nam se. U našem Centru za lečenje gojaznosti vam je na raspolaganju stručan tim koji će kreirati individualan program prilagođen vašem organizmu i cilju koji želite da postignete.