Ultrazvučni pregledi i praćenje trudnoće

//Ultrazvučni pregledi i praćenje trudnoće

Ultrazvučni pregledi i praćenje trudnoće

2013-04-11T23:18:00+02:00

dijagnostika-th
 
Redovni ultrazvučni pregledi tokom trudnoće sa posebnim ekcentom na određene nedelje trudnoće u kojima se prati pravilan rast i razvoj svih organa i sistema organa ploda – srca, mozga,organa trbušne duplje, kičmeni stub i ekstremiteti, lice, bubrezi ploda, pol deteta.
 
 

  • Kontrola trudnoće i praćenje dužine grlića materice radi spečavanja prevremenog „otvaranja„ i prevremenog porođaja, stavljanjem šava serklaža na GAK NOVI SAD.
  • Vođenje trudnoće kod višeplodnih trudnoća, utvrđivanje lokalizacije posteljica u materici, broj beba u ranoj trudnoći, prevencija spontanih pobačaja i prevremenih porođaja kod višeplodnih trudnoća.
  • Priprema za porođaj i eventualno operativno završavanja trdunoće – CARSKI REZ, ukoliko postoje indikacije, kako od strane majke, od strane ploda ili drugi razlozi koji su medicinski indikovani.

 
Kontrola i lečenje poremećaja vaginalnog sekreta tokom trudnoće, kontrola laboratorijskih analiza i prevencija anemije i urinarnih infekcija koje su u trudnoći česte.