Značaj sistematskih pregleda za sportiste i rekreativce

//Značaj sistematskih pregleda za sportiste i rekreativce

Značaj sistematskih pregleda za sportiste i rekreativce

2016-12-09T11:40:57+01:00

Dr Nemanja Mirnić

Dr Nemanja Mirnić


Sve osobe koje učestvuju u nekom obliku redovne fizičke aktivnosti trebalo bi da se podvrgnu sistematskom pregledu, a aktivnim sportistima su ti pregledi čak zakonom predviđeni. Sistematski pregledi imaju prvenstvenu funkciju sprečavanja iznenadne srčane smrti, kojoj smo i sami svedoci – kada npr. mlad sportista usred utakmice nenadano premine. Iznenadna smrt se javlja i tokom rekreativnog bavljenja sportom, a nažalost i na dečijim igralištima.
 
 
 
 
Najčešći uzroci iznenadne srčane smrti su:

  • kod strarijih od 35 godina – ateroskleroza koronarnih krvnih sudova – infarkt
  • kod mlađih od 35 godina – nasledni poremećaji koji uzrokuju električnu nestabilnost i smrtonosne aritmije

Većina ovih stanja mogu se uočiti na redovnim preventivnim pregledima sportista i rekreativaca, a time i na vreme sprečiti tragičan ishod.
 

SISTEMATSKI PREGLED AKTIVNIH SPORTISTA

Za aktivne sportiste se Zakonom i Pravilnikom jasno definiše obim pregleda, učestalost i lica koja su kvalifikovana da izvrše pregled. Pregled aktivnih sportista treba da vrši lekar specijalista medicine sporta, svakih šest meseci i obuhvata anamnezu, antropomerijska merenja, fizikalni pregled, analizu EKG-a i tumačenje laboratorijskin analiza krvi i mokraće.
 
U slučaju da se uoče određeni poremećaji, vrše se dodatni pregledi (najčešće kardiološki). Kod osoba koji u porodičnoj istoriji imaju podatak o iznenadnoj srčanoj smrti pre 50. godine života, indikuje se kardiološka obrada.
Apelujemo na roditelje, trenere, kao i na sve one koji se bave aktivno sportom i rekreacijom da preuzmu odgovornost za svoje zdravlje i da ga redovno kontrolišu u skladu sa odredbama Zakona i Pravilnika.
 

U Poliklinici Consilium od sada možete obaviti sportski sistematski pregled.
Pregled obavlja dr Nemanja Mirnić, specijalista medicine sporta.