Centar za lečenje gojaznosti2024-01-17T16:50:08+01:00

Naš program za lečenje gojaznosti obuhvata postavljanje dijagnoze, utvrđivanje početnog zdravstvenog stanja, utvđivanje postojanja pridruženih i pratećih bolesti, komplikacija, predlog terapije gojaznosti (medicnska, nutritivna i farmakoterapija), predlog vrste i načina fizičke aktivnosti, konsultaciju psihologa, psihoterapija (individualna ili grupna), redovno praćenje telesne mase uz stalno savetovanje tokom trajanja lečenja..

Centar za lečenje gojaznosti

  • Gojaznost je hronična bolest koja se leči dugo i uporno. Gojaznost predstavlja rizik za pojavu više bolesti (predijabetes i dijabetes, dislipidemije, masna jetra, kardiovaskularne bolesti, više malignih bolesti, poremećaji koštanozglobnog sistema) i apsolutni cilj lečenja gojaznosti je smanjenje telesne mase.

  • Svim dosadašnjim ispitivanjima i istraživanjma je dokazano da gubitak na telesnoj masi značajno smanjuje rizike od pojave bolesti koje su povezane sa gojaznosću, dovodi do bolje kontrole pridruženih hroničnih bolesti a nekada i do izlečenja od pridruženih hroničnih bolesti.

  • Lečenje gojaznosti je kompleksno i zahtevno, potrebna je dobra motivacija, jaka volja i istrajnost da se postigne uspeh u lečenju.

  • Progam lečenja gojaznosti je napravljen tako da obuhvata sve što je do sada poznato i preporučeno u lečenju gojaznosti (izuzev hirurškog lečenja gojaznosti koje nije prvi izbor u lečenju gojaznosti).
    Gubitak na telesnoj masi je apsolutni cilj koji je moguće postići uz dobro savetovanje, primenu medicinske nutritivne terapije, farmakoterapije, motivacione, bihejvioralne terapije i redovne fizičke aktivnosti.

Naš tim u centru za lečenje gojaznosti

Dr Bojan Vuković
Dr Bojan VukovićEndokrinolog
Dr Dragana Balać
Dr Dragana BalaćNutricionista
Prof. dr Nemanja Mirnić
Prof. dr Nemanja MirnićSpecijalista sportske medicine

Novosti iz centra