Dr Vladimir Selaković  

Hirurg

2019-09-08T11:16:21+02:00

Dr Vladimir Selaković, specijalista opšte hirurgije.
Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2002. godine, a specijalistički ispit je položio 2009. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Zaposlen je na Insitutu za onkologiju Vojvodine.
Hirurgijom karcinoma dojke, benignih stanja dojki, kao i rekonstruktivnim procedurama dojki bavi se od samog početka svoje hirurške karijere.
2010.godine u cilju stručnog usavršavanja boravi na Institutu Gustave Roussy, Villejuif kao i u bolnici Tenon u Parizu, R.Francuska. 2013.godine kao jedan od 40 izabranih evropskih mladih hirurga polaznik je drugog ESO-ESSO Masterclass iz oblasti hirurgije kolorektalnog karcinoma.
Iste godine radi daljeg stručnog usavršavanja boravi na hirurškoj klinici Univerzitetske bolnice FN Brno, Brno R.Češka.
Kao autor i koautor objavljuje naučne radove u domaćim i evropskim časopisima.

USLUGE:

  • Specijalistički pregled

  • Male hirurške intervencije

  • Hirurgija dojki

Saveti iz ordinacije