Dr Aleksandra Ćirić  

anesteziolog

2019-07-11T13:19:32+02:00

Skoro 20 godina je u medicinskoj praksi, a bogato iskustvo stekla je radeći u Službi za hitnu medicinsku pomoć Domu zdravlja u Inđiji, a onda i na Institutu za plućne bolesti KCV prvo u Jedinici poluintenzivne nege, zatim na Odeljenju za anesteziju, reanimaciju i intenzivnu terapiju i najzad na Klinici za grudnu hirurgiju. Stručno se usavršavala na brojnim klinikama u zemlji i inostranstvu, a od 2003. godine je član Evropskog saveta za resuscitaciju i učestvuje u razvijanju standarda reanimacije i usaglašavanje službi hitne medicinske pomoći u Srbiji i svetu.

USLUGE:

  • Analgosedacija

Saveti iz ordinacije