Priprema za anesteziju i operaciju

2019-03-05T21:58:25+01:00

Mnogi ne znaju da na efikasnost operacije između ostalog utiče dobra saradnja pacijenta i anesteziologa. Pored hirurga koji operiše pacijenta, vrlo važnu kariku u stručnom timu čini anesteziolog. On je tu da prati i nadgleda rad i funkcionisanje vašeg organizma tokom operacije i pod dejstvom anestezije. Međutim, da bi on dobro radio svoj posao, potrebno je da ima važne i odgovarajuće informacije o vama.

Pokazalo se da su uspesi lečenja mnogo bolji ukoliko je pacijent dobro obavešten o procesu i postupcima anestezije i kada konstruktivno sarađuje sa lekarom i ostalim medicinskim osobljem. Upoznavanje sa anesteziološkim postupcima i mogućnostima razgovora sa anesteziologom, odagnaće strah i sumnje povezane sa anestezijom, a vaša rodbina i prijatelji biće spokojniji.

Anesteziolog je osposobljen za vođenje anestezije, što mu omogućuje da anesteziju prilagodi intervenciji i stanju pacijenta. Anestezija je stanje u kom pacijent ne oseća bol, a izazvano je primenom lekova-anestetika. U toku opšte anestezije pacijent spava i nije svestan šta se sa njim događa. Kod upotrebe lokalne i regionalne anestezije pacijent ima anesteziran samo deo tela, tako da u toku operacije na tome području ne oseća bol.

Danas se koriste savremeni anestetici, moderni aparati za anesteziju i monitori za praćenje rada srca i disanja, a anesteziolozi su dobro obučeni da sve vreme prate stanje pacijenta.

Anesteziologa ćete upoznati pre vaše intervencije, kada dođete na anesteziološki pregled. Pošto anesteziolog individualno prilagođava anesteziju vašem zdravstvenom stanju i potrebama operacije, potrebni su mu podaci o vašim pređašnjim i pratećim bolestima (šećerna bolest, astma, bolesti srca itd.), upotrebi lekova, alergije na lekove i hranu, kao i o vašim eventualnim porocima (pušenje, upotreba alkohola, droga, prekomerna upotreba tableta). Ukoliko koristite više različitih lekova, a ne poznajete sva njihova imena, ponesite lekove sa sobom. Prilikom ovog razgovora treba biti iskren i tačno odgovarati na postavljena pitanja.

Nakon pregleda, anesteziolog može zahtevati dodatne analize, dijagnostičke procedure i mišljenje lekara drugih specijalnosti, jer vaše zdravstveno stanje i procenjeni rizici to zahtevaju. Tako će anesteziolog moći da isplanira vrstu anestezije koja će u potpunosti odgovarati vašem zdravstvenom stanju, a u skladu sa planiranom intervencijom.

Vi možete da doprinesete bezbednoj anesteziji tako što ćete, u dogovoru sa anesteziologom, sprovesti sledeće:
1. Najmanje 4 do 6 sati ne jesti. Ukoliko se u želucu pre anestezije nalazi hrana ili tečnost, u toku uvođenja u anesteziju mogu da izazovu povraćanje. Anestetici blokiraju uobičajene zaštitne reflekse, koji sprečavaju da ispovraćana hrana uđe u traheju i potom u pluća.
2. Najmanje 2 sata ne uzimati ništa od tečnosti. Danas postoje jasne ESPEN (European Society of Parenteral and Enteral Nutrition) smernice za odrasle i decu stariju od godinu dana, koje kažu da je dopušten unos bistre tečnosti do 2 sata pre početka anestezije.
3. Ne pušiti.
4. Lekove koje redovno uzimate, uzmite u dogovoru sa anesteziologom.
5. Izvadite veštačke zube, kontaktna sočiva, slušni aparat, skinite nakit i naočare.
6. Ne stavljati šminku.
7. Skinuti lak za nokte.

NEPOSREDNO POSLE OPERACIJE
Pacijent posle anestezije može da se probudi već u u operacionoj sali ili u sobi za neposredni postoperativni oporavak. U toku buđenja nadziru ga anesteziolog i anesteziološka medicinska sestra. Anesteziolog brine da spavanje traje primereno dugo u odnosu na složenost operacije. Period buđenja veoma često ne ostane u sećanju. Anesteziolog brine, da se po okončanoj operaciji prijatno probudite i da vas ne boli.
O svemu što vas interesuje o anesteziji, možete pitati vašeg anesteziologa. Napominjemo da je veoma važno iskreno i tačno odgovarati na sva postavljena pitanja od strane anesteziologa, kao i pridržavanje svih datih uputstava pre anestezije i intervencije.
U Poliklinici Consilium o bezbedno izvršenim operacijama vodi računa naš lekar, specijalista anesteziolog dr Aleksandra Ćirić.

INTERVENCIJE U CONSILIUMU

Intervencije koje možete izvršiti u Poliklinici Consilium u Novom Sadu su sledeće:
• Elektrokauterizacija radio-talasnim nožem (ginekološka intervencija) – bez anestezije
• Stavljanje spirale – bez anestezije
• Polipektomija (uklanjanje polipa) – lokalna
• Skidanje kondiloma, skidanje bradavica na spoljnim genitalijama – lokalna anestezija, a može i analgosedacija
• Biopsija grlića materice; eksplorativna kiretaža – obe mogu da se sprovedu u lokalnoj anesteziji ili u analgosedaciji
• Incizija bartolinijeve žlezde – lokalna
• Minimalno invazivna hirurška intervencija štitaste žlezde (tireoidektomija) – analgosedacija
• Hirurška intervencija dojke (benigne promene) – analgosedacija
• Kolono i gastroskopija – analgosedacija
• Rektoskopija (podvezivanje hemoroida) – lokalna
• Uklanjanje mladeža, ateroma na svim delovima tela, fibroma i drugih promena na koži – lokalna anestezija
• Hirurška intervencija na kapcima; korekcija ušiju, hirurška intervencija vađenja uraslog nokta – lokalna, može i analgosedacija