Lični RESHAPE program

//Lični RESHAPE program

Lični RESHAPE program

2024-04-03T20:41:16+02:00

Consilium Fit Lab

Medicinski centar za ispitivanje metabolizma i korekciju telesnog sastava

Nakon što su za vas izrađeni „Lični metabolički karton“ i „Lični fiziološki karton“ kreira se „Lični program preoblikovanja“, on uključuje:

  • Praćenje treninga
  • Praćenje nutricionističkog plana i korekcija ukoliko je potrebno
  • Praćenje opšteg zdravstvenog stanja tokom programa
  • Redovne kontrole endokrinologa