Lični fiziološki karton

//Lični fiziološki karton

Lični fiziološki karton

2024-04-03T20:40:59+02:00

Consilium Fit Lab

Medicinski centar za ispitivanje metabolizma i korekciju telesnog sastava

Nakon što je za vas izrađen „Lični metabolički karton“, kreira se „Lični fiziološki karton“, on uključuje:

  • Kardiološki pregled
  • Pregled lekara sportske medicine
  • Psihološki pregled
  • Izrada programa treninga
  • Izrada plana ishrane

Nakon ovog koraka možemo za vas napraviti „Lični program preoblikovanja