Kada se radi „CORE“ biopsija dojke?

//Kada se radi „CORE“ biopsija dojke?

Kada se radi „CORE“ biopsija dojke?

2023-02-13T13:17:39+01:00

Piše: Prof. dr Viktorija Vučaj Ćirilović, radiolog

Ultrazvuk (UZ) predstavlja neinvazivnu, bezbedni i vrlo preciznu dijagnostičku metodu za pregled dojke na osnovu koga se mogu uočiti benigne (dobroćudne) i maligne (zloćudne ) lezije.

Ukoliko se na UZ pregledu postavi sumnja za postojanje malignih-zloćudnih lezija, sledeći korak u postavljanju dijagnoze oboljenja dojke jeste uzimanje uzorka iz sumnjive promene -“CORE biopsija.”

Sama intervencija spada u rutinske medicinske procedure, komotna i ne zahtevna za pacijenta, bez značajnije pripreme za samu intervenciju. Radi se pod lokalnom anestezijom, gde se anestetik ubrizgava na samo mesto gde će se biopsija raditi, pacijent leži na krevetu, i sve to pod kontrolom ultrazvuka.

Neposredno nakon davanja lokalnog anestetika, kada se sačeka da regija u kojoj će se raditi bipsija obezboli, uzimaju se 2-3 uzorka iz same sumljive lezije.

Pod ultrazvukom se mogu, ukoliko je to potrebno, na osnovu procene radiologa koji vrši intervenciju, bioptirati i limfni čvorovi u pazuhu i ostali lokoregionalni limfatici.

Nakon toga pacijentu se rana previje gazom, i vrlo brzo se pacijent vraća svojim redovnim aktivnostima. Po iskazu pacijenata sama procedura nije bolna.

Nakon intervencije uzorci dobijeni bipsijom se šalju na patohistološku obradu (PH) i imunohistohemijsklu analizu (određivanje receptora ER,PR,Her 2 i Ki-67%) – što danas predstavlja neophodan uslov za započinjanje lečenja i planiranje redosleda terapijskih procedura.

U slučaju dobijanja benignog (dobroćudnog) nalaza, nadležni radiolog određuje način praćenja i indikuje kontrolne preglede.

Ukoliko imate sumnjivu promenu na dojkama, uvek se možete obratiti našem timu stručnjaka u Centru za lečenje dojki Poliklinike Consilium.