Šta treba znati pre punkcije nodusa štitaste žlezde (priprema)

/, CZLŠ članci, Interna medicina/Šta treba znati pre punkcije nodusa štitaste žlezde (priprema)

Šta treba znati pre punkcije nodusa štitaste žlezde (priprema)

2019-04-09T13:39:28+02:00

Piše: dr Tijana Ičin

Punkcija čvorova u štitastoj žlezdi je važna metoda u razlikovanju dobroćudnih i zloćudnih čvorova. Zloćudni tumori štitaste žlezde su prisutni u manje od 5% čvorova i jako je važno na vreme postaviti dijagnozu. Od kako je punkcija uvedena kao standardna metoda u dijagnostici čvorova štitaste žlezde, značajno se smanjio broj nepotrebnih operacija. Ona se danas najčešće izvodi pod kontrolom ultrazvuka, posebno za one čvorove koji se ne mogu napipati tokom pregleda. Nije potrebno da se radi punkcija kod svakog čvora u štitastoj žlezdi. Ona se radi samo kod onih čvorova za koje postoji sumnja da mogu biti zloćudne prirode. Odluku o tome da li vam je potrebna punkcija donosi lekar na osnovu pregleda, ultrazvučnog nalaza štitaste žlezde i laboratorijskih rezultata.

Kada dolazite na punkciju štitaste žlezde neophodno je da ponesete svoju medicinsku dokumentaciju, a najmanje je to nalaz ultrazvuka štitaste žlezde i laboratorijske nalaze TSH i kalcitonina.

Za ovu intervenciju najčešće nije potrebna posebna priprema pacijenta. Pre i nakon intervencije možete da jedete i nastavite sa svakodnevnim aktivnostima. Nakon intervencije se preporučuje da izbegavate podizanje težeg tereta i teže fizičke aktivnosti do kraja tog dana, a narednog dana možete nastaviti sve aktivnosti kao do tada.

Posebna piprema je potrebna samo za bolesnike koji imaju rizik za krvarenje ili uzimaju lekove „potiv zgrušavanja krvi“, kao što su: Acenokumarol, Sintrom, Farin, Plavix, Zylt, Pradaxa, Brilique. Ukoliko uzimate neki od ovih ili slične lekove potrebno je da se javite vašem lekaru kako bi vas pripremio za bezbedno izvođenje aspiracione punkcije.

KAKO SE IZVODI PUNKCIJA

Punkcija se izvodi u ležećem položaju tankom iglom (koja se koristi i za vađenje krvi iz vene). Prilikom ulaska igle u čvor njena putanja i položaj se kontrolišu ultrazvukom da bi se smanjio broj komplikacija, ali i da bismo bili sugurni da je uzorak tkiva uzet baš iz samog čvora. Sadržaj igle se istiskuje na steklenu pločicu koja se nakon sušenja i farbanja prosleđuje patologu da je pregleda pod mikroskopom.

MOGUĆE KOMPLIKACIJE

Komplikacije su vrlo retke. Ukoliko i nastanu, iako veoma retko, bolesnici najčešće navode blag bol u grlu prilikom gutanja ili prema uhu, koji obično traje nekoliko sati, pa do dva dana, što je posledica stvaranja hematoma u čvoru i privremeno povećanje njegove veličine. Citološki nalaz se klasifikuje prema Bethesda sistemu, i to mnogo pomaže endokrinologu da napravi dalji plan lečenja. Najveći značaj rezultati citološkog pregleda imaju, kada se tumače zajedno sa laboratorijskim nalazima tiroidne funkcije i tumorskih markera.