Dr Duško Manić  

Hirurg

2019-09-03T15:04:51+02:00

Duško Manić, lekar specijalista opšte hirurgije, završio je Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
1994. sa prosečnom ocenom 9,34. Nakon završetka studija i položenog stručnog ispita, zapošljava se na
Institutu za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici, najpre kao lekar na specijalizaciji, a potom kao
specijalista iz oblasti opšte hirurgije. Angažovanost i studioznost koju je dr Manić pokazao tokom studija
i kasnije tokom profesionalnog rada, rezultirali su i dobijanjem nekoliko inostranih stipendija radi
stručnog usavršavanja u Češkoj, Austriji i Francuskoj. Član je Društva koloproktologa Jugoslavije i
Udruženja hirurga Jugoslavije -Jugoslovensko udruženje za endoskopsku hirurgiju – JUEH.
Aktivno se služi engleskim jezikom.

USLUGE:

  • Specijalistički pregled

  • Male hirurške intervencije

Saveti iz ordinacije