Dr Nataša Ćurčić  

Ginekolog

2019-04-28T10:46:16+02:00

Svoje veliko iskustvo specijaliste ginekologa stiče radeći u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika »Železnice Srbije« u Novom Sadu. Učestvuje u kontinuiranoj stručnoj edukaciji, od kojih su najistaknutije škola ultrazvuka, kao i škola ginekološke citodijagnostike zahvaljujući kojoj radi i kao CITOSKRINER – analiza i pregledi Papa Nikolau briseva. U Consiliumu je zadužena za preventivne ginekološke preglede, terapije ginekoloških bolesti i patologije, kao i za vođenje trudnoće. Član je Društva lekara Vojvodine, Srpskog lekarskog društva i Lekarske komore.

USLUGE:

  • Ginekološki pregled

  • Kolposkopija

  • Hormonska kontracepcija, hormonska supstitucija, stavljanje spirale

  • Termokoagulacija – skidanje kondiloma

  • UZ pregled i ekspertni UZ

  • Praćenje i vođenje trudnoće

  • Incizija Bartolinijeve žlezde – punkcija

  • Citoskriner – citologija Papa testa

  • Polipektomija

Saveti iz ordinacije