Dr Nemanja Pejaković  

Otorinolaringolog

2023-01-18T13:43:09+01:00

Obavlja sve vrste dijagnostičkih pregleda uha, grla i nosa i regije glave i vrata. Dijagnostika oboljenja je upotpunjena i poboljšana korišćenjem savremene opreme, mikroskopski i video-endoskopski pregledi uva, nosa i larinksa. Hirurške procedure koje dr Pejaković obavlja na dnevnom nivou su: ugradnja ventilacionih cevčica kod dece i odraslih, korektivne operacije odstojećih uški, uskostručne operacije problema sa uvom, manje hirurške intervencije predela glave i vrata.
Autor je ili koautor na radovima objavljenim u medicinskim časopisima, kao i saradnik u izradi monografije posvećenoj oboljenjima štitne žlezde.
Pohađao je veliki broj domaćih i stranih kongresa, simpozijuma i kurseva, i to u: Švajcarskoj, Francuskoj, Istanbulu, Austriji i Lisabonu.
Radno iskustvo je stekao radom u Kliničkom centru Vojvodine, a od oktobra 2018. je asistent na Katedri za otorinolaringologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.

USLUGE:

  • Specijalistički pregledi uha, grla, nosa, sinusa, glave i vrata – poboljšani korišćenjem savremene opreme, mikroskopski i video-endoskopski pregledi uva, nosa i larinksa.

  • Male hirurške intervencije (ugradnja ventilacionih cevčica kod dece i odraslih, korektivne operacije odstojećih uški, uskostručne operacije problema sa uvom i drugo)

Dr Nemanja Pejaković
otorinolaringolog

Saveti iz ordinacije