Dr Radmila Iđuški  

Radiolog

2019-03-05T19:10:20+01:00

Više od tri decenije radi kao radiolog, a radno iskustvo stekla je najviše u u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika »Železnice Srbije« u Novom Sadu. U Consiliumu je zadužena za ultrazvučne i RTG preglede i konsultacije. Pored stručnosti, u svom radu fokusirana je na razgovor sa pacijentom, pri čemu uvek nastoji da sve objasni pacijentu kao i da na osnovu nalaza da preporuke kako da unapredi zdravlje.

Saveti iz ordinacije