Dr Ružica Milosavljević  

Radiolog

2019-03-05T19:13:24+01:00

Izuzetan radiolog sa ogromnim iskustvom, u Consiliumu je zadužena za ultrazvučna i rendgenska snimanja. Uvek je pratila inovacije u radiologiji te se ona lično izborila da Dom zdravlja u Novom Sadu bude prvi DZ u Jugoslaviji, čiji su pacijenti mogli da imaju i ultrazvučne preglede, a to je bilo vreme kada u celoj Jugoslaviji nije bilo ultrazvučne dijagnostike u domovima zdravlja. Posebno je prijatan lekar, voli ljude i kontakt sa pacijentima, a svojom predanošću radiologiji kroz ceo radni vek, odličan je tumač nalaza i izuzetan konsultant u daljem usmeravanju pacijenata.

USLUGE:

  • RTG – sva RTG snimanja

  • UZ gornjeg abdomena

Saveti iz ordinacije