Dr Snežana Bjelić

//Dr Snežana Bjelić

Dr Snežana Bjelić

2019-10-11T13:21:58+02:00

Dr Snežana Bjelić je specijalista interne medicine, kardiolog.
Iskustvo je stekla na Klinici za kardiologiju Instituta za kardiovaskularne boleste Vojvodine, gde je zaposlena od 2008. godine.
Asistent je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.
Član je Evropskog udruženja kardiologa – ESC, član ESC Radne grupe za bolesti miokarda i perikarda, član Ehokardiografskog udruženja Srbije. Uključena je u nacionalne projekte i internacionalne multicentrične studije iz oblasti kardiologije.
U Poliklinici Consilium obavlja kardiološke preglede, kao i neinvazivne kardiološke dijagnostičke preglede (ergometrijsko testiranje (test opterećenja), ultrazvučni pregled srca- EHO) .

USLUGE:

  • Specijalistički pregled

  • Prvi pregled, EHO srca i EKG

  • Kontrolni pregled

  • Holter ritma i pritiska

  • Test opterećenja

Saveti iz ordinacije

Gastroenterologija

By |

BOLESTI GASTRODUODENUMA, ULKUSNA BOLEST ŽELČUCA ILI DVANAESTOPALIČNOG CREVA spada u najčešće bolesti, karakteriše se bolom odmah posle jela kod ulkusa želuca, a bolom na prazan stomak i noću kod ulkusa duodenuma, mokom, povraćenjem. Bolesti creva su najčešće zapaljenkske bolesti koje se manifestuju prolivima, u kojim se vide primese sluzi, krvi, gnoja.BOLESTI GASTRODUODENUMA, ULKUSNA BOLEST ŽELČUCA ILI DVANAESTOPALIČNOG CREVA spada u najčešće bolesti, karakteriše se bolom odmah posle jela kod ulkusa želuca, a bolom na prazan stomak i noću kod ulkusa duodenuma, mokom, povraćenjem. Bolesti creva su najčešće zapaljenkske bolesti koje se manifestuju prolivima, u kojim se vide primese sluzi, krvi, gnoja.

Osteoporoza

By |

Osteoporoza je sistemsko oboljenje skeleta koje se karakteriše smanjenjem mase kosti i promenama u koštanoj strukturi, što sve ima za posledicu povećanu sklonost koštanog tkiva ka prelomima. Ona predstavlja jedan od vodećih problema širom sveta i dobija dimezije endemije. Rizik od frakure kuka, pršljenskih tela ili donjeg dela podlaktice posle 50. godine života iznosi oko 40%. Osteoporoza je sistemsko oboljenje skeleta koje se karakteriše smanjenjem mase kosti i promenama u koštanoj strukturi, što sve ima za posledicu povećanu sklonost koštanog tkiva ka prelomima. Ona predstavlja jedan od vodećih problema širom sveta i dobija dimezije endemije. Rizik od frakure kuka, pršljenskih tela ili donjeg dela podlaktice posle 50. godine života iznosi oko 40%.