Prof. dr Ljiljana Todorović Đilas  

Endokrinolog

2019-03-05T18:12:55+01:00

Direktorka Consiliuma i redovni profesor Medicinskog fakulteta u penziji, dr Đilas je jedan od vodećih stručnjaka endokrinologije u zemlji. U medicini je skoro 50 godina, a kao endokrinolog radila je punih 35 godina na Klinici za endokrinologiju KC Vojvodine. Autor je i koator većeg broja stručnih i naučnih radova, knjiga i monografija. Mentor je većeg broja magistarskih i doktorskih radova, kao i specijalizacija. Bavi se kompletnom endokrinologijom, dijabetologijom, poremećajima metabolizma lipida uz dominantni praktični prioritet oboljenjima štitaste žlezde.

USLUGE:

  • Prvi pregled i UZ štitaste žlezde

  • UZ štitaste žlezde

  • Punkcija štitaste žlezde

  • Specijalistički pregled endokrinologa

  • Kontrolni internistički pregled

Saveti iz ordinacije

Šećerna bolest (Diabetes mellitus)

DEFINICIJA: Šećerna bolest je skup metaboličkih bolesti čija je glavna karakteristika hiperglikemija (povišen nivo šećera u krvi) nastala zbog poremećaja sekrecije insulina, njegovog delovanja ili oba. Hronična hiperglikemija dovodi do oštećenja mnogih organa i organskih sistema (očiju, bubrega, nerava, srca i krvnih sudova).DEFINICIJA: Šećerna bolest je skup metaboličkih bolesti čija je glavna karakteristika hiperglikemija (povišen nivo šećera u krvi) nastala zbog poremećaja sekrecije insulina, njegovog delovanja ili oba. Hronična hiperglikemija dovodi do oštećenja mnogih organa i organskih sistema (očiju, bubrega, nerava, srca i krvnih sudova).

Kardiologija

BOLESTI SRCA I KRVIH SUDOVA spadaju u najčešće internističke bolesti.
Hipertenzija je porast krvnog pritiska, može biti familijarna, ali i uzrokovana oštećenjem srca i krvih sudova. Udružene sa porastom lipida je najznačajniji faktor rizika za infarkt srca. BOLESTI SRCA I KRVIH SUDOVA spadaju u najčešće internističke bolesti.
Hipertenzija je porast krvnog pritiska, može biti familijarna, ali i uzrokovana oštećenjem srca i krvih sudova. Udružene sa porastom lipida je najznačajniji faktor rizika za infarkt srca.