Dr Dragana Balać

//Dr Dragana Balać

Dr Dragana Balać

2019-09-17T12:45:35+02:00

Mr sc dr Dragana Balać, lekar specijalista higijene, dugogodišnje iskustvo u Savetovalištu za ishranu, kao u u oblasti vezanu za zdravstvenu ispravnost hrane.

Poseban interes je za bolesti vezane za mentalno uslovljene poremećaje uzimanja hrane (anoreksija, bulimija) uz sve ostalo što je navedeno za bolesti vezane za ishranu.

USLUGE:

  • Specijalistički nutricionistički pregled

Saveti iz ordinacije