Prim. dr Dragan Zečević  

Kardiolog

2019-08-06T11:15:04+02:00

Svestrani i vrsni kardiolog, angažovan ne samo u Srbiji, već i u regionu. Iskustvo je sticao na Klinici za kardiovaskularnu hirurgiju Instituta za kardiovaskularne bolesti u Sremskoj Kamenici, radeći kao načelnik Odeljenja za preoperativnu dijagnostiku, zatim u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika »Železnice Srbije« u Novom Sadu kao načelnik Specijalističko-konsultativne službe, u Internacionalom centru za kardiovaskularne bolesti MC Medicor na odeljenju za kardiovaskularnu hirurgiju u Sloveniji, a radi i kao docent na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta «Bijeljina».

USLUGE:

  • Specijalistički pregled

  • Prvi pregled, EHO srca i EKG

  • Kontrolni pregled

  • Holter ritma i pritiska

Saveti iz ordinacije

Poremećaj rada štitaste žlezde

Kod kojih osoba se javlja poremećaj štitne žlezde? Koji su simptomi i koje su rizične grupe? Piše: Prof.dr Ljiljana Todrović-Đilas- internista endokrinolog Osobe sa pozitivnom anamnezom su osobe koje među bližim srodnicima imaju osobe sa poremećajem rada štitne žlezde. Osobe koje žive na području sa deficitom joda. Osobe koje su imale prekomernu upotrebu joda, bilo kroz tretman nekim lekovima ili tretman kontrastnim sredstvima za snimanje u radiologiji ili izlaganju dezinfekcionim sredstvima.