Dr Nenad Barišić  

pedijatar, kardiolog

2018-12-07T22:32:24+01:00

Ogromno iskustvo dečjeg kardiologa stiče radeći na Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine na Odeljenju intenzivne nege i terapije. Docent je na Katedri za pedijatriju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Autor je i koautor preko 50 radova, a mnogi su objavljeni u međunarodnim i nacionalnim stručnim časopisima. Stručno se usavršavao u Univerzitetskoj dečjoj klinici u Gracu, zatim u Salzburgu kurs pedijatrijske kardiologije, kao i u mnogim evropskim centrima. Član je Evropskog udruženja za intenzivnu negu i Evropskog udruženja za pedijatrijsku i neonatalnu intenzivnu negu.

USLUGE:

  • Specijalistički pregled

  • Prvi pregled, EHO srca i EKG

  • Kontrolni pregled

  • Holter ritma i pritiska

Saveti iz ordinacije