Dr Lazar Popović  

Onkolog

2019-04-28T10:35:53+02:00

Predaje na Katedri za onkologiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Usavršavao se u inostranstvu na prestižnim univerzitetima i klinikama sa čuvenim svetskim stručnjacima. Objavio je brojne stručne radove u istaknutim međunarodnim i domaćim časopisima. Održao je velik broj predavanja i edukacija na domaćim i međunarodnim seminarima. Aktivno se bavi lečenjem karcinoma dojke, uroloških maligniteta (karcinom prostate, mokraćne bešike, testisa, bubrega) i hematološkim malignitetima (Hodgkinov, non-Hodgkinov limfom, multipli mijelom, hronična limfocitna leukemija).

Saveti iz ordinacije

Samopregled dojki

Naučne studije pokazuju da redovni samopregledi dojki u kombinaciji sa godišnjim pregledom kod obučenih doktora (radiologa i/ili onkologa) povećava šanse za rano otkrivanje raka dojke.
Korisno je vršti samopregled dojki jednom mesečno. Samopregled dojki treba raditi u prvoj polovini ciklusa, a idealno bi bilo u periodu od 5. do 15. dana od prvog dana menstruacije.Naučne studije pokazuju da redovni samopregledi dojki u kombinaciji sa godišnjim pregledom kod obučenih doktora (radiologa i/ili onkologa) povećava šanse za rano otkrivanje raka dojke.
Korisno je vršti samopregled dojki jednom mesečno. Samopregled dojki treba raditi u prvoj polovini ciklusa, a idealno bi bilo u periodu od 5. do 15. dana od prvog dana menstruacije.