Dr Lazar Popović  

Onkolog

2019-04-28T10:35:53+02:00

Predaje na Katedri za onkologiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Usavršavao se u inostranstvu na prestižnim univerzitetima i klinikama sa čuvenim svetskim stručnjacima. Objavio je brojne stručne radove u istaknutim međunarodnim i domaćim časopisima. Održao je velik broj predavanja i edukacija na domaćim i međunarodnim seminarima. Aktivno se bavi lečenjem karcinoma dojke, uroloških maligniteta (karcinom prostate, mokraćne bešike, testisa, bubrega) i hematološkim malignitetima (Hodgkinov, non-Hodgkinov limfom, multipli mijelom, hronična limfocitna leukemija).

Saveti iz ordinacije