Dr Bojan Koledin  

grudni hirurg

2022-03-16T15:49:03+01:00

Vrhunski stručnjak, poznat po minimalno invazivnim operacijama štitaste žlezde, kao i paraštitastih žlezda, sa brzim i lakim oporavkom.

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 2008, a specijalistički ispit je položio 2016.godine. Zaposlen je na Klinici za grudnu hirurgiju, Instituta za plućne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici od 2008.godine.
Član je Srpskog Lekarskog Društva (SLD), kao i Evropskog udruženja grudnih hirurga (ESTS)
Autor je i koautor brojnih radova objavljenih u domaćim i stranim časopisima.

USLUGE:

Saveti iz ordinacije