Prim. dr Dejan Ilinčić  

grudni hirurg

2019-03-05T23:32:15+01:00

Vrhunski stručnjak, poznat po minimalno invazivnim operacijama štitaste žlezde, kao i paraštitastih žlezda, sa brzim i lakim oporavkom. Autor je i koautor više stručnih i naučnih radova objavljenih u domaćim i stranim časopisima, kao i više poglavlja u udžbenicima. Doktorirao je, stekao je i zvanje primarijusa, a svoje bogato stručno usavršavanje gradio i na uglednim svetskim klinikama iz oblasti opšte grudne hirurgije, rekonstruktivne i estetske hirurgije dojki, zida grudnog koša i prednjeg trbušnog zida. Licencirani je grudni i endokrini hirurg od strane DHA (Dubai Health Authority).

USLUGE:

Saveti iz ordinacije